Schade melden

Wij staan altijd voor je klaar

Heb je autoschade?

Meld dit zo snel mogelijk

Autoschade is vervelend, maar kan helaas iedereen overkomen. Wij zorgen dat je snel weer op weg bent én dat alles vlot wordt afgehandeld.

Online schade melden

Meld schade aan je auto zo snel mogelijk. Het liefst binnen 24 uur. Je kunt schade eenvoudig online melden met behulp van de Mobielschademelden app of in jouw login-omgeving. Als je gebruik hebt gemaakt van het Europeesschadeformulier kun je deze ook zenden door middel van een e-mail aan schade@polestarinsurance.nl. We nemen je schade na ontvangst direct in behandeling.


Telefoonnummers Schadeafdeling

Tijdens werkdagen kun je tussen 8:00 en 17:30 uur bellen met ons: 088-9993702. Op andere dagen en tijden met SOS. En voor hulpverlening na een ongeval of pechhulp met SOS.


Diefstal

Is je auto gestolen? Doe direct aangifte bij de politie. Dat is belangrijk, omdat het voertuig daar misschien nog in de buurt is. Bewaar je aangifte goed. Indien je auto beperkt casco of volledig casco is verzekerd, ben je verzekerd voor diefstalschade. Je dient je aangifte dan ons aan te mailen. Mocht je niet verzekerd zijn voor diefstalschade, dan verzoeken wij je om contact met ons op te nemen zodat wij jouw verzekering stop kunnen zetten. Je kunt ons bereiken op 088-9993702. Doe ook direct aangifte bij het Landelijk Aangifteloket Gestolen Voertuigen (AGV) van het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Aangifte kan uitsluitend telefonisch. Het loket is alle dagen bereikbaar van 7:00 tot 23:00 uur via 088-0087444.

Is je auto gestolen in het buitenland doe dan direct aangifte bij de plaatselijke politie. Bewaar de aangifte goed. Die heb je nodig omdat je de aangifte ook moet melden bij het AGV. Je scant de aangifte en mailt die naar agv@liv.nl. Uiteraard meld je de diefstal ook aan ons via 088-9993702.


Schade herstellen

Je kunt ruitschade snel laten repareren door een aangesloten Dealerglass bij jou in de buurt.

Schadeherstel van jouw auto via een Polestar servicelocatie
Neem contact op met een Polestar servicelocatie voor het beoordelen van de
schade. Kijk hier voor een servicelocatie bij jou in de buurt. Laat je de servicelocatie wel eerst contact met ons opnemen? We kunnen in overleg met hen bepalen of we nog een expert moeten inschakelen.

Directe schadeafhandeling

Ben je WA of WA beperkt casco verzekerd en is je auto beschadigd door een botsing met een ander motorrijtuig met een Nederlands kenteken. En is de bestuurder van het andere motorrijtuig schuldig aan de botsing? Dan kun je de schade ook bij ons indienen. De schade die wij aan je vergoeden omvat alle schade die je ook vergoed zou krijgen van de verzekeraar van de bestuurder van het andere motorrijtuig.
Heb je of een van de passagiers letsel- of overlijdenschade dan dien je de schade bij de verzekeraar van de bestuurder te melden.
Bekijk ook de video over de directe schadeafhandeling en de andere regels waaraan voldaan moet worden.

Je hebt schade, wat verwachten we van je?

Dat je de schade zo snel mogelijk aan ons meldt. Vul bij een aanrijding het schadeformulier in. En vraag dat ook aan de tegenpartij. Vul thuis de achterzijde van het formulier in. Vertel eerlijk aan ons wat er is gebeurd. En werk mee aan alles wat we van je vragen om de schade af te handelen.

Wat wordt er met mijn schademelding gedaan?

Je schademelding wordt in behandeling genomen. Je ontvangt van ons een bevestigingsbericht als je de schade online meldt via jouw Login-omgeving of via de Mobielschademelden app. Meld je de schade via de post dan ontvang je het bevestigingsbericht ook via de post. We kijken of de schade onder jouw verzekering valt en of we nog meer informatie van je nodig hebben. Dit om de schade zo spoedig mogelijk af te wikkelen. Bekijk hier wat onze reactietermijnen zijn.

Hoe wordt de hoogte van de schade vastgesteld?

We kunnen de schade laten vaststellen door een onafhankelijke deskundige. Ben je het niet eens met de vaststelling van de onafhankelijke deskundige? Dan mag je zelf een andere deskundige vragen naar de schade te kijken. Word jouw deskundige en onze deskundige het niet eens over het bedrag? Dan kiezen zij samen een derde deskundige. Deze deskundige bepaalt een bedrag dat niet lager is dan het bedrag van onze deskundige en niet hoger dan het bedrag van jouw deskundige. We gebruiken dan het bedrag dat deze derde deskundige noemt. We betalen de kosten van onze deskundige. De kosten van inschakeling van jouw deskundige en de eventueel ingeschakelde derde deskundige worden altijd vergoed tot de kosten van onze deskundige. Indien de kosten van jouw deskundige en de eventuele derde deskundige meer bedragen dan de kosten van de eigen deskundige, zal het verschil worden getoetst aan de redelijkheid. De vergoeding bedraagt echter nooit meer dan 125% van de kosten van onze deskundige.

Wat doen we in bijzondere gevallen?

In bijzondere gevallen schakelen we een onderzoeksbureau in. Dit doen we om de oorzaak van de schade helder te krijgen. De onderzoeker stelt dan vragen over feiten en omstandigheden van de schade. Het onderzoeksbureau moet zich houden aan de regels die staan in de gedragscode persoonlijk onderzoek en het protocol verzekeraars en criminaliteit. De gedragscode en het protocol staan op de website van het verbond van verzekeraars.

Hoe word jouw schade gerepareerd?

Ben je voor de schade verzekerd?

Dan kun je jouw auto laten repareren bij een servicelocatie waarmee wij samenwerken.

Neem contact op met een Polestar servicelocatie voor het beoordelen van de
schade. Kijk hier voor een servicelocatie bij jou in de buurt. Laat je de servicelocatie wel eerst contact met ons opnemen? We kunnen in overleg met hen bepalen of we nog een expert moeten inschakelen.

 

 

Wat vergoeden we?

Als je de verzekerde schade laat repareren bij een reparatiebedrijf waar we mee samenwerken dan vergoeden we de schade.

Het eigen risico wat op uw polis vermeld staat dien je zelf betalen. Als de schade veroorzaakt is door een bestuurder jonger dan 25 jaar dan wordt het eigen risico wat op jouw polis vermeld staat verhoogd met € 250,-. Als je de verzekerde schade laat repareren bij een reparatiebedrijf waar we niet mee samenwerken wordt bij een schade tot € 1.000,- het eigen risico wat op jouw polis staat verhoogd met € 250,-. Is de schade hoger dan € 1.000,- dan betalen wij 75% van de schade minus het eigen risico wat op jouw polis staat.

Hoe snel wordt de schade geregeld?

We betalen nadat wij alle gegevens hebben ontvangen die nodig zijn om jouw schade te beoordelen. In de meeste gevallen betalen we rechtstreeks aan de hersteller. Als er een eigen risico of BTW verrekening geldt, ontvang je van de hersteller daarvan een nota.

Wat als je geen recht hebt op vergoeding?

Heb je geen recht op vergoeding of maar voor een gedeelte? Dan wijzen we de schade af. Dit doen wij altijd schriftelijk met een duidelijke uitleg. Als je het daar niet mee eens bent. Kun je ons bellen. We laten de schade dan opnieuw beoordelen. Bent je ontevreden over deze tweede beoordeling? Dan kun je een klacht bij ons indienen.

Wat gebeurt er met mijn premie en schadevrije jaren?

Indien je de veroorzaker van de aanrijding bent of we kunnen de volledig cascoschade niet verhalen, val je 5 jaar terug in schadevrije jaren. Heb je 16 of meer schadevrije jaren dan val je terug naar 10 schadevrije jaren. Op de bonus-malus ladder val je 5 treden terug. Al je terugvalt in schadevrije jaren en 5 treden verliest op de bonus-malus ladder informeren we je daarover en vertellen we je wat dat betekent voor jouw premie. Je kan dan bekijken of het voor jou voordeliger is om de totale schade (van jou en de tegenpartij) voor eigen rekening te nemen. In de polisvoorwaarden kun je precies lezen waar je recht op hebt. Ook kun je kijken bij veel gestelde vragen en dan vooral bij de blokjes diefstal, ongeluk en pech. Voor een snel overzicht kun je ook de flowchart schade melden bekijken.

Het waarborgfonds

Heb je schade geleden veroorzaakt door een onbekend óf onverzekerd motorvoertuig en is uw auto WA of WA en Beperkt Casco verzekerd en heb je geen rechtsbijstandverzekering? Dan kun je niet bij uw eigen autoverzekeraar terecht. Daarom is in 1965 het Waarborgfonds Motorverkeer (WBF) opgericht.

Het Waarborgfonds is er voor mensen die door een motorvoertuig zoals een brommer, auto of tractor schade hebben geleden en met die schade niet terecht kunnen bij een verzekeraar. Bijvoorbeeld als de veroorzaker is doorgereden of als hij niet verzekerd is. Ook schade die is veroorzaakt met een gestolen motorvoertuig kan vergoed worden. Het Waarborgfonds vergoedt dus alleen schade door een motorvoertuig. Schade door bijvoorbeeld vandalisme vergoedt het Waarborgfonds niet. Het Waarborgfonds is een stichting zonder winstoogmerk en wordt gefinancierd uit jaarlijks vastgestelde bijdragen van Nederlandse motorrijtuigverzekeraars. Een deel van alle WA-premies voor motorrijtuigen gaat naar het Waarborgfonds.

Via onderstaande link kom je op de website van het waarborgfonds, waar je jouw claim kunt indienen. En een video kunt bekijken waarin helder wordt verteld aan welk voorwaarden voldaan dient te worden, klik hier.

Heb je nog vragen?