Premie betalen

Premie betalen, hoe werkt dat nu?

Hieronder leggen wij graag aan je uit hoe het nu precies zit met het betalen van je premie voor jouw autoverzekering.

Uit welke betalingstermijnen kan gekozen worden?

Bij het afsluiten van de verzekering heb je een keuze gemaakt. Je kan kiezen uit betalen per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. Je betaalt bij betalen in termijnen een toeslag. In onderstaande tabel kun je zien wat deze toeslag is.

Termijn Toeslag
Maand 5%
Kwartaal 4%
Halfjaar 3%

Hoe kan er betaald worden?

Als je in termijnen de premie betaalt. Dus per maand, kwartaal of halfjaar. Dan heb je ons gemachtigd om de premie automatisch van uw rekening af te schrijven. Heb je gekozen voor jaarbetaling dan heb je gekozen voor betalen via automatische incasso, nota of iDeal.

Wanneer dien je de premie te betalen?

Je dient de premie vooruitbetalen. Als je per nota of iDeal betaalt ontvang je minimaal 14 dagen voor de premievervaldatum van ons een factuur met het verzoek om de premie te betalen. In geval van automatische incasso schrijven wij de premie van jouw rekening af op de premievervaldatum.

Kan het moment van automatisch afschrijven aangepast worden naar een andere dag?

Nee dat kan helaas niet. De afschrijving vindt altijd op de dag plaats dat je weer voor de nieuwe termijn moet betalen. Dit is elke keer dezelfde datum van de nieuwe termijn. Het is belangrijk dat je tegen de tijd dat wij de premie van jouw rekening afschrijven voldoende geld op jouw rekening hebt staan.

Het bedrag dat betaald dient te worden is anders dan de termijnpremie

Een afwijkend bedrag komt voor bij de eerste premie van jouw verzekering en bij een wijziging. Het kan dan zijn dat dan premie betaalt dient te worden over twee termijnen. Op de nota of polis kun je zien over welke termijn je het afwijkende bedrag betaalt.

Te laat met betalen, wat nu?

Dat overkomt iedereen wel eens een keer. Een betaling vergeten of te weinig saldo op de rekening waardoor het ons niet lukt om de premie automatisch af te schrijven. Het is echter wel belangrijk om de premie zo snel als mogelijk is te betalen. Daarmee zorg je dat u auto verzekerd blijft. Hieronder staat welke acties wij ondernemen om u daarbij te helpen.

Als je niet op tijd heeft betaald dan ontvang je van ons:
Eerste herinnering
15 dagen na de dag dat je dient te betalen een herinnering met het verzoek om het bedrag binnen 14 dagen over te maken naar bankrekeningnummer: NL32ABNA0559215460 onder vermelding van het betalingskenmerk.

Tweede herinnering
15 dagen na de eerste herinnering sturen wij, als wij de premie nog niet ontvangen hebben, een tweede herinnering. Wij vragen dan nog een keer om de premie over te maken binnen 15 dagen.

Belangrijk: In dit bericht staat ook dat als er niet betaald wordt binnen die 15 dagen de verzekeringsdekking stopt per de datum van de brief. Het kenteken van de auto wordt afgemeld bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Dat betekent dat er vanaf die datum niet meer in de auto gereden mag worden. Er is bovendien kans op een boete omdat de auto niet meer verzekerd is.

Laatste herinnering
15 dagen na de tweede herinnering sturen wij een laatste aanmaning om de premie te betalen. Wij bevestigen dat de dekking is gestopt en per welke datum. Dat schades daardoor niet meer geclaimd kunnen worden. En dat de kans groot is op een boete van minimaal € 550, – voor het onverzekerd rijden. De RDW controleert dagelijks of auto’s verzekerd zijn. Is de auto twee dagen niet verzekerd? Dan wordt al een boete uitgeschreven.

De incasso gaan wij overdragen aan een incassobureau. Naast de premie worden dan ook incassokosten in rekening gebracht. Deze zijn minimaal € 48,40.
Ook wordt verteld dat als niet betaald wordt de verzekering wordt beëindigd en dat wij dat dan melden bij de stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Deze stichting wordt door alle verzekeraars in Nederland geraadpleegd als een nieuwe verzekering wordt aangevraagd. Het wordt dan veel moeilijker om elders geaccepteerd te worden voor een verzekering.
In deze laatste herinnering wordt aangegeven dat al deze gevolgen voorkomen kunnen worden als alsnog de openstaande premie wordt betaald. Indien dat wordt gedaan dan gaat de dekking weer in de dag volgend op de dag dat de premie door ons is ontvangen. Tevens wordt op die dag ook het kenteken weer aangemeld en kan dus weer met de auto worden gereden.

Als er 15 dagen later (dat is dus 60 dagen nadat de premie betaald moet worden) nog niet betaald is, dan zetten we de premie over naar het Incassobureau. De bijkomende incassokosten zijn minimaal € 48,80.
Het incassobureau probeert 90 dagen lang de premie alsnog te incasseren. Wordt er niet betaald dan beëindigen wij de verzekering definitief. Wij registreren dat bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Zoals hierboven aangegeven wordt dat systeem door verzekeraars geraadpleegd bij het beoordelen van nieuwe aanvragen. Daardoor kan het moeilijker zijn om een nieuwe verzekering af te sluiten.

Heb je financiële problemen?

Doe de test op geldfit en ontvang persoonlijk advies met tips. Neem daarnaast contact op met ons via telefoonnummer: 088-9993702. Wij kunnen dan samen met je bekijken hoe wij je kunnen helpen, bijvoorbeeld door een andere betalingstermijn of dekking af te spreken. Zo kun je voorkomen dat wij, als je niet op tijd de premie betaalt, de dekking stop moeten zetten en u daardoor verder in de problemen kan komen.

Heb je nog vragen?

We helpen je graag